Grote booking organisatie

Jaarlijks organiseert deze booking organisatie een congres voor al haar 7.000 medewerkers, afkomstig van over de hele wereld. Deze vindt ieder jaar plaats in de RAI Amsterdam en wordt afgesloten met een groots feest op de vrijdagavond. Na afloop van dit feest worden alle medewerker per bus of taxi naar hotel of huis vervoerd. 

VervoersProjecten Nederland is gevraagd om de volledige organisatie van het taxivervoer op zich te nemen. Dit hield onder meer in de inzet van besteld taxivervoer, de signing voor alle voertuigen, de bebording rondom de RAI, inzet van verkeersregelaars en servicemedewerkers en de coördinatie ter plaatse. In samenwerking met ons zusterbedrijf Traffic Support Events heeft VPN dit volledige project opgezet en succesvol uitgevoerd. In totaal waren er dit jaar zo’n 2.500 medewerkers die in of net buiten Amsterdam wonen en daarom een taxirit naar huis aangeboden hebben gekregen van het bedrijf. 

Een fantastisch resultaat
Door het bufferen van taxi’s nabij de RAI en het tijdig op de taxistandplaats opstellen van honderden taxi’s waren er vanaf het begin van de uitstroom tot twee uur na afloop van het feest ruim voldoende wagens beschikbaar om iedereen direct naar huis te kunnen brengen. Alle medewerkers die recht hadden op een taxirit naar huis zijn dan ook snel en zonder enige problemen vervoerd. Iedereen is na aankomst op de taxistandplaats binnen een paar minuten naar een taxi begeleid en naar zijn/haar huisadres vertrokken. Een team van verkeersregelaars van Traffic Support, servicemedewerkers van Crowd Support en coördinatoren vanuit VPN heeft een fantastisch resultaat neergezet.