• menu

Signing

Als u voor uw evenement gebruik maakt van een bestaande en bekende locatie is er vaak al sprake van goede bewegwijzering, soms al vanaf de snelweg. De aankomst van uw gasten per touringcar of auto levert dan over het algemeen geen grote problemen op.

Het wordt anders als u gekozen heeft voor een tijdelijke locatie of als de verwachte toeloop heel erg groot is. In dat geval regelen wij de noodzakelijke extra bewegwijzering. Hiervoor maken wij gebruik van tijdelijke borden en mobiele tekstwagens.

Als het nodig is, nemen wij in ons projectplan alternatieve routes op en zorgen we voor verkeersregelaars. Zij garanderen, bijvoorbeeld op kruispunten, een goede doorstroming van het verkeer. Dit bespreken we vooraf ook met de betrokken overheidsinstanties. Wij stellen alles in het werk om eventuele overlast tot een minimum te beperken en uw gasten zo snel en veilig mogelijk op de betreffende locatie te laten aankomen.