Waarom is het kiezen van de juiste vervoermiddelen belangrijk?

Je doet er als organisator van een evenement alles aan om jouw gasten een zo leuk mogelijke ervaring te bieden. Omdat vervoer het eerste én laatste contactmoment is tussen jouw gasten en het evenement, is het belangrijk om het type vervoer naadloos aan te laten sluiten op het type evenement. Dat draagt namelijk bij aan een optimale bezoekersbeleving.

Waarom ben je niet verzekerd van voldoende capaciteit?

Wanneer je een evenement organiseert en je jouw gasten met touringcars wilt vervoeren, moet je deze huren bij een of meerdere leveranciers. Zeker in een vroeg stadium kan het voorkomen dat je nog niet zeker weet hoeveel capaciteit je nodig hebt. Het huren van touringcars onder voorbehoud biedt dan een uitkomst. Toch komt het vaak voor dat leveranciers dat niet kunnen garanderen. Ze willen immers niet onnodig inkomsten mislopen. En wanneer jij er in een vroeg stadium voor kiest om de touringcars toch te huren en later blijkt dat je niet alle capaciteit nodig hebt, kost jou dat onnodig veel geld.

Touringcar

Hoe kan Vervoersprojecten Nederland hierbij helpen?

Wij kunnen bemiddelen tussen jou en de leverancier(s). Doordat we al jarenlang passende oplossingen bieden voor vraagstukken met betrekking tot vervoer, beschikken we over een landelijk netwerk van betrouwbare vaste partners die tal van verschillende soorten vervoer aanbieden. We maken prijsafspraken en kunnen vervoermiddelen indien nodig huren onder voorbehoud. Daarmee ben je te allen tijde verzekerd van voldoende capaciteit. 

Tevens bespaart dit je een hoop kostbare tijd die je misschien wel beter kunt besteden aan de organisatie van jouw evenement. Zeker als je verschillende vervoermiddelen wilt inzetten en deze huurt bij verschillende leveranciers. Daarnaast zijn we niet afhankelijk van de samenstelling van een wagenpark. Dat stelt ons in de gelegenheid om de juiste vervoermiddelen in te zetten en de benodigde capaciteit optimaal te benutten. Op die manier verkleinen we de impact op het milieu.

Ook houden we rekening met het flexibel inzetten van voertuigen, om eventueel onverwachte gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden. Voorafgaand aan het evenement houden we rekening met verschillende scenario’s. Denk daarbij aan het noodgedwongen eerder stoppen van een evenement. Het is belangrijk dat je dan over voldoende capaciteit beschikt om jouw gasten te vervoeren.

Wil je het maken van een keuze voor en het huren van een specifiek soort vervoermiddel uitbesteden?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!